به سایت ما خوش آمدید.

چرا شار برای لحیم کاری برد مدار PCBA بسیار مهم است؟

فلوکس یک ماده کمکی مهم در جوشکاری برد مدار PCBA است. کیفیت شار مستقیماً بر کیفیت جوشکاری برد مدار PCBA تأثیر می گذارد. بیایید تجزیه و تحلیل کنیم که چرا اینقدر مهم است.

1. اصل جوشکاری شار

شار می تواند به دلیل انتشار متقابل ، انحلال ، خیس شدن و سایر اثرات اتم های فلز هنگام نزدیک بودن فاصله ، نقش لحیم کاری را بر عهده بگیرد. علاوه بر عملکرد فعال سازی حذف اکسیدها و آلاینده ها ، شار نیز باید الزامات غیر خورنده ، غیر خورنده ، عایق ، مقاومت در برابر رطوبت ، پایداری ، بی ضرر بودن ، خلوص و سایر الزامات را برآورده کند. به طور کلی ، اجزای اصلی آن عوامل فعال ، مواد تشکیل دهنده فیلم ، مواد افزودنی ، حلال ها و غیره هستند.

Why is flux so important for PCBA circuit board soldering?

2. اکسیدهای سطح فلز جوش داده شده را بردارید

در محیط معمولی هوا ، اغلب مقداری اکسید روی سطح فلز پد وجود دارد. این اکسیدها بر خیس شدن فرآیند لحیم کاری تأثیر می گذارد و بر فرآیند لحیم کاری و نتایج لحیم کاری تأثیر می گذارد. بنابراین ، شار باید بتواند اکسیدها را کاهش دهد. ، جوشکاری پردازش PCBA را می توان به طور معمول انجام داد.

3. از اکسیداسیون ثانویه جلوگیری کنید

در طول فرآیند لحیم کاری پردازش PCBA ، گرمایش لازم است. با این حال ، سطح فلز به دلیل افزایش دما در طول فرآیند گرمایش به سرعت اکسید می شود. در این زمان ، شار برای جلوگیری از اکسیداسیون ثانویه مورد نیاز است.

4. کشش لحیم کاری مذاب را کاهش دهید

به دلیل شکل فیزیکی ، سطح لحیم مذاب کشش خاصی خواهد داشت. کشش سطحی باعث می شود که سرعت مواد کره ای به سطح لحیم شود و این امر باعث خیس شدن معمولی در طول فرآیند لحیم کاری می شود. نقش شار در این زمان کاهش کشش سطحی لحیم مایع است ، به طوری که قابلیت خیس شدن به میزان قابل توجهی بهبود می یابد.


زمان ارسال: 20-20 سپتامبر